Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (BAYEK)

BAŞVURU KILAVUZU

Bilim Etiğine Uygunluk İzni Başvurularında Genel Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Bütün başvurularda ıslak imzalı dilekçe (Örnek dilekçe: 1_KTMÜ_Dilekçe_Örnek) olmalıdır.
 2. Başvurular ilgilinin görev yaptığı ya da öğrencisi olduğu birimden akademik hiyerarşiyi de takip ederek Rektörlüğe iletilmelidir. Lisansüstü öğrencileri başvurularını bölümlerine yapmalıdır.
 3. TÜBİTAK, BAP vb. araştırma projelerinin başvurularında kullanılacak başvuru formu FORM 1a kullanılmalıdır.
 4. Makale, bildiri vb. çalışmalar için kullanılacak başvuru formu FORM 1b kullanılmalıdır.
 5. Lisansüstü tez çalışması başvurularında FORM 2 kullanılmalıdır.
 6. Proje ya da lisansüstü tez çalışması gibi araştırmalar için FORM 3’te yer alan Gizlilik Taahhütnamesi ıslak imzalı olarak iletilmelidir.
 7. Makale, bildiri, araştırma kitabı gibi araştırmalar için yapılacak FORM 4’te yer alan Gizlilik Taahhütnamesi ıslak imzalı olarak iletilmelidir.
 8. Eğer araştırma kapsamında katılımcılardan Gönüllü Katılım Formu alınması gerekiyor ise FORM 5 bu amaç için kullanılabilir.
 9. KTMÜ çalışanı olmayan kişiler için sorumlu araştırmacı özgeçmiş formu (FORM 7) kullanılabilir. KTMÜ çalışanı olan kişiler için özgeçmiş formuna gerek yoktur.
 10. BAYEK tarafından düzeltme talep edilen başvurular için FORM 6 kullanılmalıdır.
 11. Düzeltmeler yapıldıktan sonra düzeltme dilekçesi (2_KTMÜ_Düzeltme Dilekçe_Örnek) ile tekrar başvuru yapılmalıdır.
 12. Başvuru yapılan araştırmada başka araştırmacılar tarafından geliştirilmiş/uyarlanmış olan anket/ölçek benzeri veri toplama araçları kullanılacak ise kullanım izni yazılı olarak alınmalıdır. E-posta yazışması da izin olarak kullanılabilir.
 13. Anket/ölçek benzeri veri toplama araçlarını geliştiren/uyarlayan kişiler birden fazla ise sadece bir yazardan izin alınması yeterlidir.
 14. Başvuru yapılan araştırmada kullanılacak olan veri toplama aracının (anket, ölçek, görüşme formu, gözlem formu vb.) UYGULAMA YAPILACAK SON HALİ mutlaka başvuruya eklenmelidir.
 15. Anket/ölçek benzeri veri toplama araçlarının başında “araştırmanın amacı, olası riskleri ve yararlarına” ilişkin açıklamalara yer verilmelidir.
 16. Etik kurul izni alınan anket/ölçek benzeri veri toplama araçlarında hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. Bu tür araçlar izin alındıkları hali ile kullanılmalıdır. Uygulama sırasında bu tür araçlarda değişiklikler yapılması etik ihlaldir.
 17. Gözlem, görüşme, mülakat, odak grup gibi veri toplama yolları kullanılacak olan çalışmalarda katılımcılardan mutlaka “Araştırma Gönüllü Katılım Formu” (FORM 5) imzalı olarak alınmalıdır.
 18. Derinlemesine görüşmelerde araştırmacı, her görüşmenin başında, araştırmaya katılan kişiye araştırmanın amacı, riskleri ve yararları gibi konuları ayrıntılı biçimde açıklamalıdır.
 19. Geniş ölçekli ve anket tekniğine dayalı sosyal bilimler araştırmalarında ima edilen onam alınmaktadır. İma edilen onamda, araştırmaya katılan kişilerin zaman ayırarak anket sorularını yanıtlaması ile onamlarının alındığına karar verilmektedir. Bundan dolayı anket/ölçek benzeri veri toplama araçlarının kullanılacağı araştırmalar için Araştırma Gönüllü Katılım Formuna gerek yoktur. Bu durumda, araştırmanın amacı, olası riskleri ve yararlarına ilişkin açıklamalar ölçeğin/anketin başında yazılı olmalıdır.
 20. BAYEK’e yapılan başvurular sadece araştırma önerilerinin bilimsel araştırma etiğine uygunluğu açısından incelenmektedir. İlerleyen süreçlerdeki sorumluluk tamamen araştırmacı ya da araştırmacılara aittir.
 21. Dilekçe dâhil bütün dosyalar bayek@manas.edu.kg adresine mail olarak da gönderilmelidir.

 

Bilimsel araştırma projeleri için bilim etiğine uygunluk izni başvurularında olması gereken belgeler:

Sıra ile

 1. Islak imzalı dilekçe (Örnek dilekçe: 1_KTMÜ_Dilekçe_Örnek)
 2. Araştırma projesi başvuru formu (FORM 1a)
 3. Islak imzalı Gizlilik taahhütnamesi (FORM 3)
 4. EK 1 - Araştırmada kullanılacak olan anket, ölçek, görüşme formunun uygulama yapılacak son hali
 5. EK 2 - Anket, ölçek vb. veri toplama araçlarının kullanım izni
 6. EK 3 - KTMÜ çalışanı olmayan kişiler için sorumlu araştırmacı özgeçmiş formu (FORM 7)

 

Makale, bildiri, araştırma kitabı vb. çalışmaların bilim etiğine uygunluk izni başvurularında olması gereken belgeler:

Sıra ile

 1. Islak imzalı dilekçe (Örnek dilekçe: 1_KTMÜ_Dilekçe_Örnek)
 2. Araştırma projesi başvuru formu (FORM 1b)
 3. Islak imzalı Gizlilik taahhütnamesi (FORM 4)
 4. EK 1 - Araştırmada kullanılacak olan anket, ölçek, görüşme formunun uygulama yapılacak son hali
 5. EK 2 - Anket, ölçek vb. veri toplama araçlarının kullanım izni
 6. EK 3 - KTMÜ çalışanı olmayan kişiler için sorumlu araştırmacı özgeçmiş formu (FORM 7)

 

Lisansüstü tez çalışmalarının bilim etiğine uygunluk izni başvurularında olması gereken belgeler:

Sıra ile

 1. Islak imzalı dilekçe (Örnek dilekçe: 1_KTMÜ_Dilekçe_Örnek)
 2. Lisansüstü tez çalışması başvuru formu (FORM 2)
 3. Islak imzalı gizlilik taahhütnamesi (FORM 3)
 4. EK 1 - Araştırmada kullanılacak olan anket, ölçek, görüşme formunun uygulama yapılacak son hali
 5. EK 2 - Anket, ölçek vb. veri toplama araçlarının kullanım izni
 6. EK 3 - KTMÜ çalışanı olmayan kişiler için sorumlu araştırmacı özgeçmiş formu (FORM 7)

Telefon: +996 (312) 54 19 42 - 46, 67

Faks: +996 (312) 54 19 35

Cengiz Aytmatov Kampüsü, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN